wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Reklamacje i zwroty
Kontakt

Reklamacje i zwroty

Pouczenie o odstąpieniu od umowy


 

 

Prawo odstąpienia od umowy przysługujące konsumentowi oraz przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (nie dotyczy spółek z o.o.) jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Dane kontaktowe APRIT ul. Jankowska 31, 88-170 Pakość, tel. 509 504 645, 52 371 75 20, handlowy@aprit.com, sklep@strunowe.com.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Odesłanie paczki na adres Warszawski (Al. Jerozolimskie 81/7.10) skutkuje pobraniem dodatkowych kosztów 25 zł netto/paczkę. Adres Warszawski nie jest adresem magazynu i nie należy tam odsyłać zwrotów. 


 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

  

Reklamacje

 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu lub ubytku w przesyłce, a także w przypadku opóźnienia wynoszącego 14 dni w dostawie zamówionego towaru, Klient ma prawo złożyć reklamację.


Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej pocztą na adres firmy APRIT, lub poprzez stronę sklepu (REKLAMACJE) lub pocztą e-mail, doręczenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 5 (pięciu) dni od odbioru przesyłki.


Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesione.


Zgłoszone reklamacje na wady opakowań lub folii rozpatrujemy po przesłaniu wadliwych produktów raz z pismem reklamacyjnym. Wymagane jest określenie skali pojawienia się wady w danej partii produkcyjnej lub podanie odchylenia od wymaganych parametrów towaru.


Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O całkowitym lub częściowym uznaniu lub odrzuceniu reklamacji APRIT informuje klienta w formie pisemnej w terminie określonym w zdaniu poprzednim.

 

Zwrotu wadliwego produktu należy dokonać na własny koszt. Paczki za pobraniem nie będą odbierane.

 


 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Dane kontaktowe APRIT ul. Jankowska 31, 88-170 Pakość, Polska tel. 52 371 75 20, sklep@strunowe.com.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) lub nazwa przedsiębiorcy

– Adres konsumenta(-ów) lub przedsiębiorcy

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
 


 

Produkty należy zwrócić na adres:

 

APRIT Opakowania - Magazyn 
ul. Jankowska 31
88-170 Pakość

 

z dopiskiem ZWROT / REKLAMACJA oraz dołączyć dokument jakiego zamówienia dotyczy reklamacja/zwrot 

WAŻNE:
  • zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadkach w niej wskazanych (m.in. w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia jest rzecz wyprodukowana na specjalne zamówienie lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb);
  • przesyłka nie może być nadana za pobraniem.

Ty – jako Konsument – ponosisz jednak koszty związane z odesłaniem towaru do sprzedawcy.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Strunowe.com.pl zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności.
Pamiętaj o tym, że zwrotu pieniędzy dokonujemy do 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki.
Zachęcamy Cię również do zapoznania  się z pełną treścią
regulaminu, umieszczonego na naszej stronie internetowej.
 

Pamiętaj o tym, że zwrotu pieniędzy dokonujemy do 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki.
Zachęcamy Cię również do zapoznania  się z pełną treścią REGULAMINU, umieszczonego na naszej stronie internetowej.

Biuro Obsługi Klienta Detalicznego
pon. - pt. w godzinach 8.00 - 15.00
tel. 52 371 75 20, 509 504 645
e-mail: sklep@strunowe.com.pl


Przejdź do strony głównej
Newsletter

 

Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu