wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu


Podstawowe informacje dotyczące korzystania ze sklepu internetowego STRUNOWE.COM.PL


 
Sklep internetowy firmy APRIT Justyna Lewandowska (zwanej dalej: "STRUNOWE.COM.PL”) znajdujący się pod adresem Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, 02-001 Warszawa umożliwia dokonywanie zakupów online, w zakresie towarów pozostających w aktualnej ofercie STRUNOWE.COM.PL

Korzystanie ze sklepu internetowego STRUNOWE.COM.PL odbywa się poprzez stronę internetową www.strunowe.com.pl (zwaną dalej „Sklepem”). Aby skorzystać z możliwości zakupu towarów oferowanych w Sklepie, wymagane jest posiadanie poczty elektronicznej e-mail umożliwiającej odbiór wiadomości o wielkości co najmniej 100 kb.


Sklep prowadzony jest przez firmę:

APRIT Justyna Lewandowska

Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10

02-001 Warszawa

tel. (+48 52) 371 75 20

e-mail: sklep@strunowe.com.pl

 

Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie www.strunowe.com.pl lub w aplikacjach mobilnych należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z którymkolwiek postanowieniem Regulaminu, bądź z jego całością, uprzejmie prosimy o nie akceptowanie Regulaminu, nie rejestrowanie się w Serwisie oraz o nie korzystanie z Serwisu.
Założenie konta w Sklepie, dokonane za pośrednictwem wskazanej powyżej strony internetowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

  • Każdy Użytkownik, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.
  • Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest zamieszczony w Serwisie w formie umożliwiającej wydruk.


Korzystanie ze Sklepu wymaga założenia konta poprzez zakładkę „Logowanie/rejestracja”. Rejestracja polega na założeniu konta poprzez podanie m.in. loginu oraz hasła użytkownika, a także wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym należy podać następujące dane:

Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcy;

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień

Numer NIP/ NIP EU

Adres firmy (ulica, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

Telefon kontaktowy;

Adres e-mail;

Procedura rejestracji opisana w pkt 5 powyżej jest wymagana tylko przy pierwszym logowaniu i w przypadku prawidłowo dokonanej rejestracji. Przy kolejnych zakupach należy posługiwać się loginem w postaci zarejestrowanego adresu e-mail oraz hasłem użytkownika, które umożliwiają zalogowanie się na stronie, wybór towarów oraz ich zakup.

Rejestracji oraz zakupu towarów mogą dokonywać jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010.220.1447), tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Sklep jest adresowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy spoza Unii Europejskiej oraz osoby fizyczne zainteresowane ofertą Sklepu, mogą kontaktować się z biurem APRIT za pośrednictwem adresu e-mail: handlowy@aprit.com, celem ustalenia szczegółów ewentualnej transakcji.

Podanie przez zarejestrowanego użytkownika danych identyfikacyjnych, określonych w pkt 5 powyżej, podczas rejestracji jest wymagane do założenia konta w Sklepie oraz do wiążącego złożenia zamówienia. Klientom Sklepu, którzy posiadają konto w Sklepie przysługuje prawo modyfikacji powyższych danych, w tym do poprawiania ich oraz usunięcia w każdym czasie. Sklep zastrzega sobie jednak, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych do złożenia zamówienia, jego złożenie poprzez Sklep będzie dla użytkownika zablokowane.

Dane identyfikujące użytkowników Sklepu, w szczególności w zakresie osób fizycznych, są przechowywane przez firmę APRIT Justyna Lewandowska zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, Nr 100, poz. 1024).

Dane osobowe udostępnione przez użytkowników Sklepu są wykorzystywane oraz przetwarzane jedynie w celu związanym z realizacją zamówienia oraz nie są udostępniane przez APRIT (strunowe.com.pl) innym podmiotom.

Zakres produktów oferowanych przez APRIT (strunowe.com.pl) w sprzedaży online obejmuje w szczególności następujące grupy towarów:

Opakowania foliowe;

Torebki foliowe;

Plomby;

Etykiety samoprzylepne;

Kółka metalowe;

Urządzenia zgrzewające;

 


Procedura składania i realizacji zamówień
 


Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień następuje w dni robocze. W przypadku okresowego wyłączenia Sklepu na czas potrzebny do dokonania jego naprawy lub aktualizacji, użytkownicy o takiej przerwie w dostępie zostaną poinformowani poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie po zalogowaniu się, należy dokonać wyboru towarów oraz ich ilości. Następnie należy wybrać formę płatności oraz sposób dostawy spośród podanych w kolejnych pozycjach formularza zamówienia. Aby zakończyć procedurę składania zamówienia należy wysłać wybrane zamówienie klikając w odpowiednią ikonę w ramach formularza zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji pojawią się w „koszyku” oraz w zakładce umożliwiającej użytkownikowi śledzenie statusu danego zamówienia.

Możliwe jest wprowadzenie zmian w zamówieniu lub całkowite jego wycofanie aż do momentu kiedy status zamówienia zostanie zmieniony na „przyjęte do realizacji” W przypadku osiągnięcia tego statusu przez dane zamówienie, użytkownik powinien indywidualnie skontaktować się z STRUNOWE.COM.PL za pomocą poczty elektronicznej handlowy@aprit.com lub telefonicznie pod numerem: +48 52 371 75 20, +48 509 504 645, +48 690 020 455 celem potwierdzenia możliwości odwołania realizacji zamówienia.

W przypadku zakupu opakowań standardowych należy zapoznać się za specyfikacjami dostępnymi na stronie internetowej. Jest to równoznaczne z akceptacją wszystkich zawartych w nich informacji.

Przyjęcie zamówień do realizacji następuje:

w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu się zapłaty za towar na podanym rachunku bankowym Sklepu (status płatności będzie widoczny w ramach konta użytkownika);

w przypadku zamówień płatnych przez Tpay.com – następnego dnia roboczego;

w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu przez Sklep zamówienia poprawnie złożonego przez klienta w ramach Sklepu.

Każde przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone za pomocą e-maila zwrotnego wysłanego do klienta po sprawdzeniu dostępności zamówionego towaru.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację zamówienia, w szczególności w przypadku niedostępności towaru w magazynie, Sklep zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od realizacji zamówienia oraz zobowiązuje się do kontaktu z użytkownikiem w celu ustalenia sposobu oraz terminu realizacji zamówienia.

Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeśli klient podał nieprawdziwe, niepełne lub błędne dane oraz w przypadku braku możliwości kontaktu z klientem w sprawie realizacji zamówienia.

Ceny towarów dostępnych w Sklepie podane są w polskich złotych lub w euro i są cenami netto.

Klient krajowy może wybrać jedną z następujących form płatności:

Płatność przelewem na konto bankowe (w formie przedpłaty 100%);

Płatność elektroniczna Tpay (w formie przedpłaty 100%);

Płatność gotówką przy odbiorze (pobierana przez kuriera);

Płatność gotówką przy odbiorze osobistym z magazynu.

Klient zagraniczny może wybrać jedną z następujących form płatności:

Płatność przelewem na konto bankowe (przedpłata 100%);

Płatność elektroniczna Tpay (w formie przedpłaty 100%);

Płatność gotówką przy odbiorze osobistym z magazynu;

Klient UE chcący dokonać płatności przelewem na konto bankowe w PLN będzie obsługiwany poza sklepem internetowym w drodze indywidualnych ustaleń dokonywanych poprzez adres handlowy@aprit.com lub telefonicznie pod numerem: +48 52 371 75 20, +48 509 504 645

Magazyn główny APRIT (strunowe.com.pl) znajduje się pod następującym adresem:

Magazyn Główny:

ul. Wschodnia 1

85-779 Bydgoszcz, Polska

Za złożone zamówienie klient krajowy otrzyma fakturę VAT wraz z towarem lub fakturę elektroniczną po uprzednim wyrażeniu zgody. Klienci z krajów UE fakturę WDT otrzymają listem poleconym.

 

 

Warunki dostawy zamówień

 
W przypadku zamówień o wartości nie przekraczającej 2.000 (dwóch tysięcy) złotych brutto koszty dostawy pokrywa klient. Przy zamówieniach o wartości powyżej 2.000 (trzech tysięcy) złotych brutto, koszt dostawy na terenie Polski pokrywa Sklep natomiast na terenie krajów UE warunki dostawy EXW magazyn.

Klient może skorzystać z następujących form odbioru zamówionego towaru:

odbiór osobisty;

przesyłka kurierska.

Sklep korzysta z usług kurierskich firmy DPD (zwanej dalej „DPD”).

W przypadku płatności przelewem koszt przesyłki wynosi od 14 (czternastu) złotych za 1 (jeden) karton i zależy od wagi przesyłki. W przypadku klientów z UE koszt przesyłki uzależniony jest od kraju i jest każdorazowo weryfikowany przy składaniu zamówienia.

W przypadku płatności za pobraniem koszt przesyłki wynosi od 17 zł za 1 (jeden) karton i zależy od wagi przesyłki.

Koszt przesyłki jest uzależniony od liczby zamówionego towaru (liczby kartonów). Klient otrzymuje informację o całości kosztów w trakcie składania zamówienia. Informacja ta dostępna jest również w ramach konta uzytkownika w odpowiedniej zakładce.

Przewidywany czas dostawy przesyłki od momentu wysłania wynosi 3 (trzy) dni robocze na terytorium Polski oraz od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) dni roboczych na terytorium UE. Za dostarczenie przesyłki w podanym terminie odpowiada firma kurierska.

Klient jest obowiązany do odbioru zamówionego towaru, a w przypadku płatności za pobraniem także do uregulowania płatności za zamówiony towar zgodnie z wybraną formą płatności.

W przypadku nieodebrania przesyłki przez klienta zostanie ona zwrócona do Magazynu Głównego APRIT (strunowe.com.pl) określonego w pkt 11 rozdziału II powyżej. W celu odbioru przesyłki klient skontaktuje się z APRIT (strunowe.com.pl) aby uzgodnić sposób odbioru przesyłki. W takim przypadku APRIT (strunowe.com.pl) zastrzega sobie prawo do zażądania zapłaty kosztów manipulacyjnych do wysokości wartości zamówienia, na które składają się w szczególności koszty obsługi tej przesyłki po nieodebraniu jej przez Klienta, koszt jej przechowania, wydania Klientowi etc.

Klient ma prawo odmowy odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku jeśli stwierdzi, że przesyłka jest uszkodzona, niekompletna lub ma naruszone opakowanie. Jeśli przesyłka ma naruszone opakowanie zewnętrzne, klient może sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki odmówić odbioru zamówionego towaru za spisaniem protokołu w obecności kuriera. W celu stwierdzenia uszkodzenia wewnętrznego przesyłki Klient w obecności kuriera DPD, który dostarczył przesyłkę sporządza protokół szkody. Protokół szkody powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze, uwzględniając jego nazwę, ewentualnie markę i model towaru. Protokół szkody zostaje podpisany przez Klienta i kuriera z DPD, który dostarczył przesyłkę, a następnie powinien być dostarczony do APRIT (strunowe.com.pl)

Odebrane przez klienta zamówienia nie podlegają zwrotowi. W przypadku stwierdzenia braków w zamówieniu lub niezgodności towaru z zamówieniem klient musi złożyć reklamację pisemną logując się do sklepu internetowego (www.strunowe.com.pl) lub wysyłając bezpośrednio na e-mail sklep@strunowe.com.pl


Sklep STRUNOWE.COM.PL oraz DPD nie ponoszą odpowiedzialności za dostawę przesyłki, która została niepoprawnie zaadresowana z przyczyn leżących po stronie Klienta, kiedy adresat zmienił siedzibę bez powiadomienia APRIT (strunowe.com.pl) w trakcie wykonywania dostawy oraz gdy zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca całkowicie dostawę, przede wszystkim taka jak: powodzie, strajki, trzęsienia ziemi, pożary, itp., w takich przypadkach APRIT (strunowe.com.pl) zastrzega, że zamówiony towar może zostać złożony na przechowanie w Magazynie Głównym.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, a dotyczących warunków dostawy obowiązują „Warunki wykonywania usług krajowych” oraz „Warunki wykonywania usług międzynarodowych” dostępne na stronie DPD www.dpd.com.pl
Przydatne linki

Internetowe Rozstrzyganie Sporów - Platforma ODR
https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/ustawa_o_prawach_konsumenta.pdf

Reklamacje
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/

Rękojmia
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/

Gwarancja
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/gwarancja/

Wzory dokumentów
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/

 


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail
 

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl